Zajęcia pozalekcyjne

 Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów zorganizowane z godzin przydzielonych dodatkowo przez organ prowadzący w roku szkolnym 2017/2018

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Rodzaj zajęć

Uczestnicy zajęć/klasy

Termin zajęć

Sala

dzień tygodnia

godzina

Aneta Nasalska

chór szkolny

IV d, V c

poniedziałek

13.45–14.30  

 

 

 

44

 

III a, III c

IV-VI

środa

12.45–13.30

13.45–14.30    

II a, III b, III d

czwartek

12.45–13.30

13.45–14.30

IV – VII,              oddziały gim-nazjalne

piątek

13.30–14.30

Barbara Klik

SKS dziewcząt

IV-VII dziewczęta

środa

czwartek

13.45–14.30

14.30–15.15      

sala gim-nast.

gimnastyka sportowa dziewcząt kl. I-III

I-III dziewczęta

czwartek

13.45-14.30

Katarzyna Tulin

SKS chłopców

IV-VII chłopcy

środa

13.45– 15.15

sala gim-nast.

 

gimnastyka sportowa chłopców kl. I-III

I-III chłopcy

środa

12.45–13.30

Mariusz Rosiński

SKS chłopców

II-III gimn. chłopców

piątek

14.30–16.00

sala gim-nast.

Justyna Łyszkowska

SKS dziewcząt

II-III gimn. dziewczęta

od drugiego półrocza