Świetlica w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Tygodniowy plan zajęć organizowany w świetlicy szkolnej

w roku 2017/2018

 

Godzina

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Poniedziałek

******************

******************

8.55-9.40

 

 

11.45-12.30

 

 

Szymańska A.

 

 

Węgłowska J.

 

 

Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie

Zajęcia plastyczne

 

 

Wtorek

*******************

*******************

8.55-9.40

 

12.45-13.30

 

13.45-14.30

Krokwińska K.

 

Węgłowska J.

 

Krzyczkowska D.

Zajęcia plastyczno-techniczne

Zajęcia plastyczne

 

Bajkoterapia /Zajęcia plastyczne

Środa

*******************

******************

8.00-8.55

 

 

8.55-9.40

 

12.45-13.30

 

14.40-15.30

Szymańska A.

 

 

Krokwińska K.

 

Węgłowska J.

 

Nasiadka A.

Zajęcia kreatywne, manualne z elementami terapii ręki

Zajęcia plastyczne

 

Zajęcia techniczne

 

Zajęcia sportowe

Czwartek

******************

******************

8.55-9.40

 

 

9.50-10.30

 

12.45-13.30

 

 

14.40-15.30

Korbuszewska A.

 

 

Węgłowska J.

 

 

 

 

Kasiak K.

Eksperymenty

i doświadczenia

 

Zajęcia techniczne

 

Ćwiczenia grafomotoryczne

Bajkoterapia/Arteterapia

Piątek

******************

*******************

8.55-9.40

 

13.30-14.30

Węgłowska J.

 

Szymańska A.

Zajęcia plastyczne

 

Zajęcia sportowe

 

 


 

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

(klasy III-VII – sala nr 13)

Rok szkolny 2017/2018

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY NR 13

*PONIEDZIAŁEK

6.30-7:00 – WSZYSTKIE KLASY
7:00- 8:00 – KLASY III - VII

8.00-9.50- KLASY III-VII

PO LEKCJACH

11.30-16.00- KLASY III-VII

16.00-17.00- WSZYSTKIE KLASY

* WTOREK

6.30-7.00- WSZYSTKIE KLASY

7.00-8:00- KLASY III-VII
8:00 – 11:30 – KLASY III - VII

PO LEKCJACH

12:30 – 16:00 – KLASY III - VII
16.00-17.00- WSZYSTKIE KLASY

*ŚRODA

6.30-7.00- WSZYSTKIE KLASY

7.00-10.30- KLASY III-VII

PO LEKCJACH

12.30-16.00- KLASY III-VII

16.00-17.00- WSZYSTKIE KLASY

*CZWARTEK

6.30-7.00- WSZYSTKIE KLASY

7.00-10.30- KLASY III-VII

PO LEKCJACH

12.30-16.00- KLASY III-VII

16.00-17.00- WSZYSTKIE KLASY

*PIĄTEK

6.30-7.00- WSZYSTKIE KLASY

7.00-10.30- KLASY III-VII

PO LEKCJACH

12.30-16.00- KLASY III-VII

16.00-17.00- WSZYSTKIE KLASY

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY NR 19

*PONIEDZIAŁEK

7:00-9:00- KLASY I , II

PO LEKCJACH

11.30-16.00- WSZYSTKIE I KLASY

*WTOREK
7.00- 10:00 - KLASY I , II

PO LEKCJACH

12.30-16.00- WSZYSTKIE I KLASY

*ŚRODA

7.00-10:00-KLASY I , II

PO LEKCJACH

12.30-16.00 –WSZYSTKIE I KLASY

*CZWARTEK

7.00-10:00- KLASY I , II

PO LEKCJACH

12.30-16.00 - WSZYSTKIE I KLASY

*PIĄTEK

7.00 – 10.00 – KLASY I , II

PO LEKCJACH

12.30-16.00 - WSZYSTKIE I KLASY

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY NR 76

*PONIEDZIAŁEK

9.00-10:30 –KLASY I , II

10:00-10.35 – KLASA III B

PO LEKCJACH

12.30-16:00 – KLASY II

12.30-`14.30-KL.IIIC

*WTOREK

PO LEKCJACH

12.30-15.30- KLASY II

12.30-14.30-KLASY IIIA,IIIC

*ŚRODA

PO LEKCJACH

11.30-12.30-KLASA IIIC
12:30-15:30-KLASY II

*CZWARTEK

10:00-10.35- KLASA I D

PO LEKCJACH

12.30-16:00- KLASY II i III

*PIĄTEK

10:00-10:30 –KLASY II

PO LEKCJACH

12.30-16.00 -KLASY II