Zabytki

Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego – „Ślady przeszłości – Uczniowie adoptują zabytki”. Program przygotowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zadaniem uczniów jest poszukiwanie zabytkowych obiektów, poznawanie ich historii i opieką nad nimi. Dzieci starają się przywrócić pamięć o miejscach, wydarzeniach i ludziach związanych z Serockiem.

Praca polega na gromadzeniu dokumentacji, poszukiwaniu archiwalnych zdjęć oraz odwiedzaniu bibliotek. Efektem będą wystawy zdjęć i prac plastycznych oraz informacje zamieszczone za stronie internetowej szkoły.

Celem projektu jest zaszczepienie w młodych ludziach fascynacji sztuką i przekazanie im wiedzy historycznej oraz szerzenie patriotyzmu lokalnego miejsca, w którym żyją. Efektem pracy będzie pokazanie, jakie znaczenie ma aktywne działanie na rzecz wspólnego dobra, jak ważna jest samodzielność, wolne wybory i różnorodność pomysłów. Działania, które zostaną podjęte będą wzmacniały więzi z miejscem zamieszkania, budowały tożsamość młodych ludzi i kształtowały obywatelską odpowiedzialność.

 

       25 listopada 2014 roku przedstawiciele uczniów klas VI udali się do ratusza na spotkanie z Burmistrzem Panem Sylwestrem Sokolnickim. Towarzyszyły im opiekunki projektuPani Monika Melnicka i Pani Małgorzata Niemczyk.  Pan Burmistrz podziękował uczniom za zainteresowanie historią miejscowości i jej zabytkami. Podczas spotkania mówił między innymi o serockim Cmentarzu Parafialnym oraz o starej szkole, która obecnie jest remontowana. Uczniowie dowiedzieli się, że w budynku remontowanej starej szkoły powstanie małe serockie muzeum. Pod koniec spotkania uczniowie mieli okazję zapytać czy Gmina Serock może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na odnowienia zabytków na terenie gminy. W odpowiedzi usłyszeli, że takie dofinansowanie jest możliwe, ale dopiero w 2016 roku. 

Zobacz prezentację

Zobacz film