Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

 

Dyrektor szkoły - Krystyna Affek

 - język polski

Wicedyrektor - Barbara Pszczoła

 - edukacja wczesnoszkolna kl. I c

Wicedyrektor - Małgorzata Szczerba

-  geografia, wiedza o społeczeństwie

Elżbieta Borkowska

 - język angielski

Martyna Bochenek

 - edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. III d, terapeuta

Beata Dardzińska-Żółtek

 - język angielski,   wychowawca kl. VII b

Zofia Domańska

 - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.  III c, terapeuta

Teresa Dytyniak

 - biblioteka szkolna

Agata Dutkiewicz

-  plastyka

Magdalena Falba

 - wychowanie przedszkolne, grupa 0 a

Ilona Firmanty

- historia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. IV c

Dominika Furczak

- język angielski,  wychowawca kl. V b

Elżbieta Galuhn

- język polski, wychowawca kl. II aG

   

Małgorzata Gańska-Niemczyk

 - przyroda, plastyka

Marek Gorczyński

 - religia, informatyka

Katarzyna Humięcka

 - edukacja wczesnoszkolna, technika, wychowawca   kl. I a

Marta Janiszewska-Bednarek

- terapia SI

Sylwia Jarosińska

 - matematyka, wychowawca kl. IV b

Karolina Kasiak

-  logopeda

Barbara Klik

 - wychowanie fizyczne,  wychowawca kl. VII a

Anna Korbuszewska

- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III a

Małgorzata Kozera

- pedagog szkolny, terapeuta, doradztwo zawodowe

Katarzyna Krawczyk

- oligofrenopedagog,  nauczyciel wspomagający         w kl. III a

Katarzyna Krokwińska

 - wychowawca świetlicy szkolnej, etyka

Barbara Królikowska

- geografia

Dorota Krzyczkowska

 - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III b

Anna Kulesza

- chemia, wychowanie do życia w rodzinie, wycho-wawca kl. VII c

Sylwia Kwiatkowska

- psycholog szkolny,  socjoterapeuta

Krystyna Leleń

 - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II a, oligofrenopedagog

Justyna Łyszkowska/ Maciej Szczesik

- wychowanie fizyczne

Jolanta Majewska-Egeman

- rehabilitacja ruchowa

Natalia Marcinkiewicz

- język polski

   

Monika Melnicka-Bachańska

 - historia i społeczeństwo,  informatyka, wychowawca kl. VI a

Dorota Mieciek

- religia

Ewa Modzelewska

- matematyka

Kamila Mosak

 - języka angielski, wychowawca kl. IV d

Agnieszka Murza-Rzewnicka

- jęz. polski,  wychowawca kl. IV a

Aneta Nasalska

- muzyka, informatyka,  wychowawca kl. VI b

Agnieszka Nasiadka

- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I c,   terapeuta

Janusz Nożykowski

- fizyka, technika

   

Marta Oleksiak/Agnieszka Szymańska

- edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. I d, terapeuta

Rafał Olszewski

- oligofrenopedagog

Katarzyna Orłowska

- język niemiecki,  wychowawca kl. II cG

Joanna Osowiecka

- język angielski,  wychowawca kl. III cG

   

Marzena Owieczka

- edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. I b

Monika Pawlak

- matematyka,  wychowawca kl. II bG

Milena Połosak

- religia

Mariusz Rosiński

- wychowanie fizyczne

Katarzyna Różycka

- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I b

Aleksandra Stępnicka

- terapeuta

Aneta Suska

- wychowanie przedszkolne, grupa 0 a

Ewa Tomaszewska

- wychowawca świetlicy szkolnej

Katarzyna Tulin

 - wychowanie fizyczne, wychowawca kl. V a

Martyna Tyszkiewicz

 - wychowanie przedszkolne, grupa 0 b, terapeuta

Edyta Walczak

- biblioteka szkolna, matematyka, informatyka, wychowawca kl. III bG

Justyna Węgłowska

- wychowawca świetlicy szkolnej

Gabriela Wierzbicka-Dybek

- biologia,  wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. III aG

Iwona Wykowska

- wychowanie przedszkolne, grupa 0 c

Sylwia Żebrowska

- wychowanie przedszkolne, grupa 0 b

Ewa Żmijewska

- język polski,  wychowawca kl. V c