Pielęgniarka

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Prowadzony przez: pielęgniarkę dyplomowaną- licencjat pielęgniarstwa Joannę Daszkiewicz

 

Gabinet czynny codziennie:

pon.-czw. w godzinach 11.00-15.00

piątek w godz. 7.30-15.00

Numer telefonu służbowego do naszej pielęgniarki szkolnej: 516 024 039

 

Zadania pielęgniarki szkolnej:

  1. rozwiązywanie problemów zdrowotnych uczniów
  2. prowadzenie programów profilaktyki i promocji zdrowia
  3. kształtowanie i utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu
  4. współpraca z personelem szkolnym i rodzicami
  5. prowadzenie dokumentacji

 

Praca pielęgniarki szkolnej z uczniami jest prowadzona według teorii D. Orem:

  1. uczy jak dbać o zdrowie
  2. uczy jak radzić sobie z problemami
  3. uczy jak pielęgnować samego siebie
  4. uczniowie powinni zdobyć wiedzę i wykorzystać umiejętności samooceny, samoopieki i samopielęgnacji w życiu codziennym

 

Dzieci pragną być zdrowe,
My pokażemy im właściwą drogę...