Oddziały przedszkolne 2014/2015

Oddziały przedszkolne 2014/2015

        

Oddział B

 

          Oddział 0 "b" składa się z 23 dzieci sześcioletnich nad którymi opiekę sprawuja p. Iwona Wykowska i p. Edyta Walczak. Dzieci tworzą zgraną grupę, większość z nich zna się jeszcze z przedszkola. dodatkowo w grupie odbywają siędwa razy w tygodniu ( bezpłatnie) - lekcje języka angielskiego, prowadzone przez p.Edytę Łagowską i religii, prowadzone przez p. Marka Gorczyńskiego. Nasze dzieci przygotowujemy do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy dziecku opiekę oraz możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb: emocjonalnych, poznawczych i społecznych. Współpraca z rodzicami w naszej grupie opiera się na kontaktach indywidualnych, udziale w uroczystościach, pracach na rzecz dzieci i szkoły.

Wychowawczynie

Iwona Wykowska, Edyta Walczak

 Zobacz więcej

 

Oddział C

         

           W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole utworzony został trzeci oddział przedszkolny, w skład którego wchodzą 5-letnie dzieci. Dwa pozostałe to dzieci 6-letnie. Ogółem w szkole mamy 66 dzielnych i radosnych "zerówkowiczów".

Grupa 0 C to 22 dzieci 5-letnich, nad którymi opiekę sprawują p. Aneta Kochanowska oraz p.Aldona Suska.

Dzieci tworzą zgraną grupę, w której nawiązują się nowe przyjaźnie i umacniają te już istniejące. Razem poznają świat, uczą się ciekawych rzeczy i nabywają nowych doświadczeń.

Uczniowie uczestniczą też w zajęciach dodatkowych. Religię prowadzi p. Marek Gorczyński, który stara się rozmawiać o rzeczach najbardziej istotnych i tłumaczyć to, co nie zawsze łatwo zrozumieć. P. Kamila Mosak natomiast dwa razy w tygodniu, poprzez zabawę, stara się przenieść z dziećmi w krainę języka angielskiego.

            Dzieci, choć młodsze od pozostałych, bardzo szybko zaadaptowały się w nowym miejscu. Dla znacznej części z nich 1 września był dniem, kiedy to po raz pierwszy przekroczyły próg szkoły. Mimo, że rozstanie z najbliższymi było trudne i czasem przykre, nasi Milusińscy wykazali się dużą odwagą i z łatwością zintegrowali się z całą grupą oraz z wychowawczyniami. Każdy kolejny dzień pozwala nam obserwować, że "Zerówkowicze" coraz lepiej czują się w sowim gronie i w sali przedszkolnej. Już na początku roku szkolnego stworzyli sympatyczną i zgraną grupę. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć naszym małym uczniom tyle zapału i chęci do pracy oraz do nauki, ile mają ich do zabawy!

                                                                                                                                             Wychowawczynie

Aneta Kochanowska, Aldona Suska

 Zobacz więcej

 

     Grupy O a, O b oraz O c realizują projekt edukacyjny MOJA MIEJSCOWOŚĆ.  W czasie realizacji tego projektu dzieci poznają historię swojej miejscowości,  mają zaplanowane zajęcia terenowe, poznanie władz swojej miejscowości oraz wycieczki. Czas realizacji projektu rok szkolny.