Oddziały przedszkolne - DOKUMENTY

Nowe informacje i dokumenty do pobrania

 

 

1. Od stycznia 2017 r. dzieci 6-letnie oraz starsze realizujące obowiązek przedszkolny w oddziałach przedszkolnych, zgłoszone na dłuższy pobyt (powyżej 5 godz.), będą zwolnione z opłaty.

Za pobyt w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin,

opłatę wnoszą rodzice dzieci urodzonych w 2011 r.

 

 

2.  Informacja dla rodziców dzieci urodzonych w 2011 r. przebywająch w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin

 

Opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym naliczane są po zakończonym miesiącu. Informację o kwocie do zapłaty, rodzice  otrzymywać będą na początku każdego miesiąca (od wychowawcy)

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe

 

74 8013 0006 2007 0015 1193 0002

W tytule trzeba wpisać:

Opłata miesięczna za świadczenia oddziałów przedszkolnych:

-    imię i nazwisko dziecka,

-    grupa

-    miesiąc, za który jest wpłata

 

Należy wpłacać kwotę zgodnie z wyliczeniem ( bez nadpłat ) do 15 –go dnia każdego miesiąca, począwszy od października 2016 r.

 

Rodziny wieloletnie, które posiadają  „ Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+ ’’ mają możliwość skorzystania ze zniżki w wysokości 50 % w opłacie za świadczenia oddziału przedszkolnego.

 

Z ulgi w opłacie skorzystać mogą również rodziny, których dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny korzysta ze świadczeń oddziału przedszkolnego (zniżka 30% w opłacie za drugie i każde następne dziecko)

 

Z opłaty zwolnieni są  całkowicie wychowankowie objęci kształceniem specjalnym lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność.

 

Zniżki lub całkowite zwolnienia z opłat są udzielane na wniosek rodzica, który można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie.

 

 

Do pobrania

 

WNIOSKI