Oddziały Przedszkolne 2016/2017

ODDZIAŁ A

 

Grupa 0,,A’’ liczy 25 dzieci, w tym 23 dzieci 6 – letnich i 2 dzieci 5 – letnich.

Wychowawcy grupy: Magdalena Falba i Aneta Suska.

Religię prowadzi p. Marek Gorczyński, natomiast Język angielski p. Monika Witkowska. Oddział przedszkolny jest czynny od 7.00 do 17.00.

Dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe: ceramika, balet itp.

Grupa jest zintegrowana, dzieci znają się już z przedszkola, lubią się, wzajemnie szanują, czują się dobrze i bezpiecznie.

 
 
 
ODDZIAŁ B
 
Osoby Prowadzące:
wychowawczyni - Sylwia Żebrowska
II nauczyciel - Katarzyna Łapińska
nauczyciel religii - Marek Gorczyński
nauczyciel j. angielskiego - Monika Witkowska
Grupa liczy 25 dzieci, w tym 14 chłopców i 11 dziewczynek
 
 saatka 2 20161208 1448661412
 
 
 
 
 
 
 
ODDZIAŁ C
 
Oddział 0 "c" składa się z 24 dzieci szescioletnich i jednego dziecka pięcioletniego nad którymi opiekę sprawują p.Iwona Wykowska i p.Katarzyna Łapińska.Zapewniamy dzieciom opiekę oraz możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb:emocjonalnych,poznawczych i społecznych.Dzieci wraz z nauczycielem razem poznają swiat,uczą się nowych rzeczy,nabywają nowych doświadczeń,zawierają przyjaźnie.Dzieci tworzą sympatyczną i zgraną grupę,ponieważ drugi rok uczęszczają do oddziału przedszkolnego.Dzięki temu są zaznajomione ze szkoła,wiec I klasa nie będzie dla nich zaskoczeniem.
Bierzemy udział w aktywnym życiu szkoły,róznego rodzaju konkursach,apelach szkolnych,wycieczkach.
Zajęcia dodatkowe w grupie 0"c"to:język angielski,prowadzony przez p.Monikę Witkowską,religia z p.Dorotą Mieciek oraz ceramika.
Współpraca z rodzicami opiera się kontaktach indywidualnych,udziale w uroczystościach,wycieczkach,zebraniach oraz pracach na rzecz dziecka i szkoły.
 
Wychowawca:Iwona Wykowska
 
stadion 2 20161208 1219002413