Informacja o szkole

 

pani dyrektor

Dyrektor Szkoły – mgr Krystyna Affek

 

wicedyrektor-pszczola

Wicedyrektor – mgr Barbara Pszczoła

 

Organizacja pracy szkoły

 1. Liczba uczniów: 413 w klasach I-VI; liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych: 68
 2. Liczba oddziałów: 17 + 3 oddziały przedszkolne. Liczba uczniów w klasach: od 22 do 31
 3. Zajęcia lekcyjne odbywają się od godz. 8.00 do godz. 14.30
 4. Świetlica szkolna jest czynna od 6.30 do 17.00
 5. Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
 6. Gabinet pielęgniarki szkolnej jest czynny codziennie
 7. Kadra pedagogiczna – nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami i bogatym  doświadczeniem zawodowym, zaangażowani w pracę dydaktyczną i wychowawczą, tworzą zgrany i twórczy zespół. Starają się być dla uczniów dobrymi przewodnikami po świecie wiedzy, przyjaciółmi, uczą pokonywać trudności, ale stawiają im też wymagania. Zdecydowana większość to nauczyciele dyplomowani.

Warunki nauczania

 1. 13 sal lekcyjnych, w tym:
  1. pracownia historyczna
  2. pracownia muzyczna
  3. pracownia przyrodnicza
  4. pracownia informatyczna z nowoczesnym sprzętem i dostępem do Internetu otrzymana w 2007 roku w ramach projektu MEN współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: "Pracownie komputerowe dla Szkół". W skład wyposażenia wchodzą min.: 10 komputerów dla ucznia + laptop, drukarka sieciowa, skaner, słuchawki, mikrofony.
 2. Biblioteka z centrum multimedialnym
 3. Sala gimnastyczna oraz sala do ćwiczeń ruchowych dla klas I-III
 4. Boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią
 5. Świetlica
 6. Świetlica dla najmłodszych
 7. Stołówka
 8. Gabinet pedagoga i logopedy
 9. Gabinet terapii pedagogicznej

Co nas wyróżnia?

 1. Uwrażliwiamy naszych uczniów na potrzeby drugiego człowieka.
  1. Organizujemy akcje charytatywne, których celem jest pomoc dzieciom chorym lub będącym w trudnej sytuacji materialnej.
  2. Przez 10 lat, do 2011 r. w listopadzie odbywały się ,,Dni Seniora’’- spotkania dla ludzi starszych, samotnych, połączone z prezentacją  programu artystycznego.
 2. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych podczas koncertów organizowanych dla rodziców.
 3. W roku szkolnym 2007/2008 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu społecznego i otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
 4. Dbamy o poczucie bezpieczeństwa i  przyjazną atmosferę.
 5. Uczestniczymy w akcji „Szklanka Mleka” i „Owoce w szkole”.
 6. Od września 2008 r. realizowaliśmy Program Szkoły Promującej Zdrowie. 14 lipca 2011 r. Kapituła powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przyznała nam certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.
 7. Aktywnie włączamy się w ogólnopolską kampanię ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA.
 8. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych spotkaniach dydaktycznych z nauczycielami wszystkich przedmiotów.
 9. Dbamy o to, aby każdy absolwent naszej szkoły był osobą wierzącą we własne możliwości, kreatywną, tolerancyjną, dbającą o swoje zdrowie.
 10. Oferujemy naszym uczniom wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć wyrównujących deficyty rozwojowe dzieci.
 11. Staramy się wspierać i rozwijać uzdolnienia, pamiętając o tym, że talent tkwi w każdym.
 12. Uczniowie z najwyższymi osiągnięciami dydaktycznymi i sportowymi nagradzani są stypendiami.