KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. z 2002 r. , Nr 46, poz. 432, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) 

 

Początek roku szkolnego

3 września 2018 r. (poniedziałek).

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,

zachodniopomorskie.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 marca – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2019 r.

Wakacje

22 czerwca - 31.sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uwaga:

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wycho-wawczych istnieje  możliwość udziału uczniów
w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w świetlicy szkolnej.

2 listopada 2018 r. (piątek),

10,11,12 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny,

15,16,17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – egzamin ósmoklasisty,

2 maja 2019 r. (czwartek).