Biblioteka


         Biblioteka szkolna

     w roku szkolnym 2017/18

 

       Liczba czytelników wg stanu

       na dzień 30.09. 2017

 

                            634 uczniów

                      60 nauczycieli

 

 

 

     Główne zadania do pracy w roku szkolnym 2017/18 to:

 

  

1. Wdrażanie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki, szczególnie ze zgromadzonych źródeł informacji.

 

2. Praca nad prawidłowym wykorzystaniem księgozbioru podręcznego przy odrabianiu zadanych prac domowych.

 

3. Praca nad kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów.

  

4. Spotkania z czytelnikami i wspólne czytanie polskiej poezji dla dzieci.

 

5.  Praca z uczniami w ramach projektu edukacyjnego  „. …i mamy wolną Polskę” w 100 rocznicę Odzyskania  Niepodległości.

   

6. Reklamowanie  ciekawych tytułów książek na gazetkach  szkolnych oraz w kąciku czytelniczym  „ Co warto przeczytać”

  

7.Organizowanie eliminacji konkursów recytatorskich „Warszawska Syrenka” i konkursów pięknego czytania.

 

8.  Udział uczniów w spotkaniach z pisarzami  w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Serocku.

 

9. Współpraca z nauczycielami przedmiotów przy organizacji imprez i konkursów przedmiotowych oraz projektów realizowanych w szkole.

  

10. Współpraca z Radą Rodziców w zakresie zaopatrzenia w książki na nagrody za organizowane konkursy oraz zakończenie roku szkolnego.

  

11. Ewidencja i opracowywanie podręczników szkolnych  w ramach dotacji MEN. 

  

12. Przejęcie do ewidencji inwentarza głównego księgozbioru biblioteki Gimnazjum w Serocku

 

 

                                                     Bibliotekarze: Teresa Dytyniak      Katarzyna Krokwińska