Finał Innowacji „Serock – miasto moje, a w nim...”

Serock dzisiaj święto ma,

miasto swoje prawa zna.

Niech wiadomość leci w świat,

Serockie ius municipale liczy 600 lat.

 

Czy wy wiecie, czy nie wiecie, obchodzimy 600-lecie…

 

innowacja 8 20170611 1731204980Innowacja pedagogicznaSerock – miasto moje, a w nim...” z okazji 600 - lecia nadania praw miejskich naszemu miastu  została zrealizowana w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. Z okazji tak ważnego święta na rok szkolny 2016/17 przygotowaliśmy wiele ciekawych zadań, które wykonaliśmy w stu procentach.  Autorką innowacji jest pani Ewa Żmijewska. Nad realizacją zagadnień czuwał zespół  humanistów w składzie: Elżbieta Borkowska, Małgorzata Gańska – Niemczyk, Monika Melnicka – Bachańska, Teresa Dytyniak, Krystyna Affek oraz cała rada pedagogiczna.

Dwudziestego piątego maja o godzinie 10.00  w SP w Serocku odbył się uroczysty finał wyżej wymienionego przedsięwzięcia, na który przybyli zaproszeni goście: wiceburmistrz Miasta i Gminy Serock - pan Józef Zając, przewodniczący Rady Miejskiej - Artur Borkowski, przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu - Mariusz Rosiński, proboszcz Parafii Serock - ksiądz dr Dariusz Rojek, przedstawicielki Referatu Komunikacji Społecznej, panie – Beata Roszkowska i Agnieszka Woźniakowska, przedstawicielka Rady Miejskiej w Serocku - pani Gabriela Książyk, dyrektor Gimnazjum w Serocku - pani Małgorzata Szczerba, zastępca dyrektora Samorządowego Przedszkola w Serocku - pani Anna Szymańska, przewodniczący Rady Rodziców - pan Marcin  Wójcik oraz przedstawiciele: Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, SP w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej.

Uczestnicy tego spotkania mogli obejrzeć prezentację multimedialną, która zawierała sprawozdanie z realizacji innowacji. Zasięg i rozmach  działań zadziwił wszystkich zgromadzonych. Pan wiceburmistrz Józef  Zając podkreślił, że nasza szkoła wspaniale wpisuje się w gminne obchody jubileuszu.   

Uroczystość uświetnił występ chóru Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, który pod kierownictwem pani Anety Nasalskiej przygotował na tę uroczystość specjalny repertuar. Na zakończenie spotkania mali aktorzy wystąpili w inscenizacji pt. „O flisaku i pięknej Barbarze” według scenariusza pani Ewy Żmijewskiej. Zdaniem  gości zaprezentowana historia śmiało może uchodzić za miejską legendę.

Finał naszej innowacji wzbogaciła wystawa historyczna przygotowana przez panią Ewę Żmijewską. Ekspozycja ukazywała dzieje Serocka na przestrzeni wieków.  Na pamiątkę tego wydarzenia zaproszeni goście zostali obdarowani specjalnie przygotowanymi na tę okoliczność tomikami dziecięcej poezji o Serocku, zbiorami serockich legend i wspomnieniami mieszkańców naszego miasta. 

            Tego dnia społeczność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku oraz zaproszeni goście stali się świadkami przeszłości Serocka, a nasza innowacja przeszła już do historii.

 

 

Ewa Żmijewska

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ

 

PROJEKT „TYDZIEŃ KULTURY KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH”

kult

 

Dnia 16 maja odbyło się podsumowanie II Tygodnia Kultury Krajów Anglojęzycznych.  Projekt objął swoim zasięgiem wszystkich uczniów naszej szkoły, a wachlarz realizowanych zadań był niezwykle bogaty.

Klasy 0-III zaprezentowały wesołe piosenki w języku angielskim, a także wykonały flagi wybranego kraju anglojęzycznego. Prezentacje multimedialne, plakaty, konkurs języka angielskiego i quiz o krajach anglojęzycznych to zadania dla uczniów z kl. IV-VI. Cała społeczność szkolna mogła sprawdzić się również w konkursach – plastycznym, technicznym, recytatorskim i wokalnym. Ochotnicy, przy pomocy odpowiednich kostiumów, mieli okazję przedstawić znaną postać z krajów anglojęzycznych. Uzupełnieniem naszych angielskich zmagań był wyjazd zorganizowany przez koło „Serockie Łaziki” na przedstawienie pt. „Hairy Fairy Tails” oraz udział w spotkaniu z podróżnikiem pt. „ Londyn, jakiego nie znamy”.

Tegoroczny projekt przeszedł już do historii. Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny w nim udział i gratulujemy sukcesów. Podziękowania składamy gimnazjalistkom Kasi i Karolinie, które po raz kolejny wzbogaciłynasz apel swoim pięknym występem wokalnym. Ślicznie dziękujemy również Radzie Rodziców za wsparcie finansowe oraz przedstawicielom wydawnictwa Pearson i Macmillan Polska za przekazanie nagród dla wszystkich wyróżnionych uczniów.

 ZOBACZ ZDJĘCIA

Uczniowie wyróżnieni w konkursach:

Czytaj więcej...

,,Policjanci są wśród nas”- zajęliśmy II miejsce

       18 maja 2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Legionowie przeprowadzone zostały powiatowe eliminacje do III etapu konkursu „Policjanci są wśród nas”. Spośród 11 drużyn z powiatu legionowskiego uczniowie naszej szkoły zajęli drugie miejsce.
Punktualnie o godzinie 10:00 uczestnicy konkursu przystąpili do pisania testu wiedzy. Kiedy skończyli, przyszedł czas na zmagania sportowe. Dzieci z ogromnym zapałem przystąpiły do rywalizacji. Test wiedzy ogólnej zawierał 20 pytań i zadań, a na testy sprawnościowe składały się 2 konkurencje: bieg między pachołkami z użyciem piłki lekarskiej oraz tor przeszkód ze skokiem przez skrzynię i rzutem piłką do kosza.
Organizatorem konkursu „Policjanci są wśród nas” jest Komenda Stołeczna Policji, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw charakteryzujących się umiejętnością unikania zagrożeń i właściwego reagowania w sytuacji ich wystąpienia, promowanie czynnego wypoczynku jako alternatywy spędzania wolnego czasu oraz budowanie zaufania do przedstawicieli służb porządku publicznego.
Serdecznie gratulujemy wiedzy i sprawności fizycznej!

 

 

Komunikat

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku informuje, że w dniu 16 maja 2017 roku ok godz. 11.10 w jednej z toalet na parterze doszło do rozniecenia ognia. Wszyscy uczniowie zostali ewakuowani z budynku. Nie ma żadnych osób poszkodowanych. Przyczyny pożaru ustala Policja oraz Straż Pożarna. Odwołane zostały zajęcia dla klas 1-6 od godz 11.45. Dzieci pozostają pod opieką wychowawców. Oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem.

Apel - Konstytucja 3 maja

        Dnia 27 kwietnia 2017r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja. Montaż słowno-muzyczny został przygotowany przez uczniów kl. Va i Vb  pod opieką wychowawczyń p. Moniki Melnickiej -Bachańskiej oraz p. Anety Nasalskiej. Pomysłodawczynią scenariusza była pani Agnieszka Murza - Rzewnicka .  W uroczystości szkolnej uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Część oficjalną  rozpoczynało wprowadzenie sztandaru szkoły, odśpiewanie hymnu państwowego. Ciekawą formą przybliżenia młodym widzom sensu obchodów tego święta była inscenizacja , w której uczniowie klasy piątych  zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Artyści doskonale kreowali powierzone im role. Wartość artystyczną występu podniosły kostiumy z epoki oraz bogata scenografia. Aktorzy w prosty sposób przybliżyli młodym widzom fakty związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, którą polscy patrioci uchwalili ponad dwieście lat temu. Przypomnieli, że Konstytucja to zbiór praw i obowiązków wszystkich obywateli państwa. Pięknym dopełnieniem przedstawienia był występ chóru pod kierunkiem p. Anety Nasalskiej. Uroczysta akademia zachwyciła całą społeczność uczniowską. Ten patriotyczny apel był pełen muzyki i doskonałej gry aktorskiej.